Name : เหลืองปัตฆาตปลายประสาทอักเสบ  (SP707)

Details : แก้เหน็บชา ชามือ ชาเท้า ปลาย
ประสาทอักเสบ ชาร้าวไปยัง ท่อนแขน หรือ
ต้นแขนได้ และค้นพบว่าข้อมืออ่อนแรงหยิบ
จับสิ่งของไม่ถนัด ถ้าทิ้งไว้จะพบว่า กล้าม
เนื้อบริเวณโคนนิ้วหัวแม่มือ อาจจะแฟบลง
เหมาะกับผู้เป็นเบาหวาน

สมุนไพรขายเป็นชุด
เหลืองปัตฆาตฯ =1ขวด
น้ำมันประสานว่าน๑๐๘ =1ขวด
รวมเป็นเงิน =300บาท

Special price : 300.00

         
   

Copyright (c) 2006 by Rujipass