Name : อะเก้นสท์-ไซนัส   (SP702)

Details : รักษาไซนัส ริดสีดวงจมูก แพ้อากาศ ทำให้ปวดหัว ปวดดั้งจมูก หายใจไม่ค่อยออก ปวดตามขอบตา มึนชาศรีษะ คัดจมูก น้ำมูกไหล เป็นหวัดตลอดปี น้ำมูกมีกลิ่นคาว คันและจามบ่อย มีกลิ่นในปากในคอ

Special price : 150.00

         
   

Copyright (c) 2006 by Rujipass