Name : ยาแก้ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดโควิท19 Covid19 ระยะที่มีไข้แล้ว  (sp632)

Details : ยานี้แก้ไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธ์ ไข้หวัดโควิท19 Covid 19 เริม อีสุกอีใส ลำลาบเพลิง งูสวัด ไข้พิษไข้กาฬ อีดำอีแดง ไข้ตามคัมภีร์ตักศิลา ไข้ละอองไฟฟ้า ลดไข้ระบายพิษออกทางเหงื่อ ระบายออกทางอุจจาระ
รับประกันความพอใจ กินยาแล้วอาการไม่ดีขึ้น ยินดีคืนเงิน

Special price : 820.00

         
   

Copyright (c) 2006 by Rujipass