Name : บ้านหมุน๑๐๓ เส้นประสาททรงตัวขาดเลือด  (SP615)

Details : บ้านหมุน เนื่องจากสมองในส่วนการทรงตัว
ขาดเลือดเป็น ๆ หาย ๆ หากสมองขาดเลือด สมองอักเสบก็จะส่งผลให้
ผู้ป่วยมีความรู้สึกหมุน โคลงเคลงได้ มีความผิดปกติทางระบบประสาท
เช่น ตาเห็นภาพซ้อนเห็นคนเป็นสองหัว พูดไม่ชัด ลิ้นแข็ง แขนขาอ่อน
แรงข้างเดียว หรือสองข้างมีอาการเดินเซจะล้มโดยที่ขายังมีแรงดี บ่งบอก
ว่าอาการบ้านหมุนจะต้องมาจากรอยโรคในระบบประสาทแน่นอน ส่วนใหญ่
อาการจะเกิดเป็นนาทีแล้วก็จะดีขึ้น ผู้ป่วยมักจะมีปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอด
เลือดมาก่อน ได้แก่เบาหวาน, ความดัน, โลหิตสูง, ไขมันในเลือดสูง,
สูบบุหรี่จัด และอายุมาก หากปล่อยทิ้งไว้ จะเป็นอัมพาทย์....
ชุดสมุนไพร
ชุดที่ 1
Vertigo๑+ธรณีสัณฑะฆาต+น้ำมันหอมระเหย
รวมค่าส่งเป็นเงิน 690บาท
ชุดที่ 2
Vertigo๑+กระษัยสารเถาวัลเปรียง รวมค่าส่ง
เป็นเงิน 540บาท
รวมทั้งสิ้น 1230 บาท

Special price : 1,230.00

         
   

Copyright (c) 2006 by Rujipass