Name : บ้านหมุน๑๐๒ Miniere  (SP614)

Details : อาการเริ่มต้นมักจะมีหูอื้อ หรือมีเสียงวิ้งๆ
ในหูนำมาก่อนหูอาจบอดไม่ได้ยินเสียงจากภายนอก
รู้สึกในหูมีความดัน และบางครั้งได้ยินเสียงในหูหรือ
(Tinitus) เป็นที่หูข้างหนึ่งหรือสองข้างพร้อมกัน
ก็ได้ จากนั้นผู้ป่วยจะมีอาการบ้านหมุน ซึ่งจะรุนแรง
และนานเป็นชั่วโมง หรืออาจเป็นวันได้ โดยต่างจาก
ภาวะตะกอนในหูที่จะเป็นช่วงสั้นๆ
โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน
นี้คล้ายเดินอยู่บนเรือโคลงเคลงตลอดเวลา อยาก
อาเจียนคลื่นไส้ หลังจากอาเจึยนแล้วนั้นอาการดีขึ้น
จะเพลียมากต้องนอนพักเป็นวัน
ใช้สมุนไพร ดังนี้
ชุดที่ 1
Vertigo๓+Vertigo๔+น้ำมันหอมระเหย รวม
ค่าส่งเป็นเงิน 690บาท

ชุดที่ 2
Vertigo๓+Vertigo๑ รวมค่าส่งเป็นเงิน 540
บาท

รวมทั้งสิ้น 1230 บาท

Special price : 1,230.00

         
   

Copyright (c) 2006 by Rujipass