Name : บ้านหมุน๑๐๑ BPPV
Details : วิงเวียนศรีษะ บ้านหมุน ที่เกิดจากตะกอนใน
หูชั้นใน หรือ BPPV หรือ โรคบ้านหมุนในขณะเปลี่ยนท่า
มีผลึกตะกอนแคลเซี่ยมหรือปะระเมหะเกิดขึ้นในท่อน้ำการ
ทรงตัว ซึ่งขัดขวางทางเดินของน้ำในหู ทำให้สมองมึนงง
ผู้ป่วยมักมีอาการเวียนศีรษะในท่าต่างๆ เช่น บ้านหมุนจะ
เป็นขึ้นทันทีเวลาจะ นอน เงยหน้า หยิบของบนชั้น หรือ
สระผมที่ร้านเสริมสวย ในขณะที่เป็นจะรู้สึกรอบๆ ตัวหมุน
ไปหมด คลื่นไส้ อาเจียน เหงื่อออก ต้องนอนนิ่งๆซักพัก
ถึงจะดีขึ้น แต่ถ้าขยับศีรษะก็จะมีอาการบ้านหมุนขึ้นมาใหม่
เป็นๆหายๆ เป็นนาที เป็นวันหรือสัปดาห์ ผู้ป่วยที่เคยได้รับ
อุบัติเหตุทางศีรษะมาก่อน เคยติดเชื้อในหูชั้นใน และเมื่อ
เข้าสู่วัยชรา คือมีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป เป็นผู้ขาดสาร
อาหาร โดยเฉพาะแคลเซี่ยม และมีสภาพร่างกายเป็นกรด
สมุนไพร ที่ใช้มี
ชุดที่1
Vertigo๑+กระษัยสารเถาวัลย์เปรียง+ใบมะรุม
รวมค่าส่งเป็นเงิน 640บาท

ชุดที่2
Vertigo๒+กระษัยสารเถาวัลย์เปรียง+ใบมะรุม
รวมค่าส่งเป็นเงิน 640บาท
   

       

       
   

Copyright (c) 2006 by Rujipass