Name : ผิวพรรณงาม สำหรับท่านหญิง  (602)

Details : สรรพคุณ : ทำให้ผิวพรรณผุดผ่อง
อาการปวดขา ปวดน่องไทรอยด์เป็นพิษ มะเร็ง โรค
ไต เบาหวาน อาการปวดหน่วง เสียวมดลูก เสริมสร้าง
ภูมิต้านทาน
ส่วนประกอบสำคัญ : ใบมะรุม  ขมิ้นชัน ว่านสากเหล็ก
และ สมุนไพรอื่นๆสูตรบ้านแม่ลา

Special price : 90.00

         
   

Copyright (c) 2006 by Rujipass