Name : บอระเพ็ด 100 แค๊ปซูล
Details : บอระเพ็ด  ตำรายาไทยใช้เถาเป็นยาแก้ไข้ ขับเหงื่อ แก้กระหายน้ำ
แก้ร้อนใน โดยนำเถาสดขนาดยาว 2คืบครึ่ง (30-40 กรัม) ต้มคั้น
เอาน้ำดื่ม หรือต้มเคี่ยวกับน้ำ 3 ส่วนจนเหลือ 1ส่วน ดื่มก่อนอาหาร
วันละ 2 ครั้ง เช้าเย็น   หรือเมื่อมีไข้   นอกจากนี้ใช้เป็นยาขมเจริญ
อาหารด้วย ปัจจุบันองค์การเภสัชกรรมผลิตทิงเจอร์บอระเพ็ด
เพื่อใช้แทน Tincture Gentianซึ่งเป็นส่วนผสม ของยาธาตุที่
ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ
Normal price : 120.00
Special price : 100.00

 

       
   

Copyright (c) 2006 by Rujipass