Name : ย่านาง 100 แค็ปซูล
Details : สรรพคุณ : ช่วยถอนพิษแก้ไข้ และลดความร้อนในร่างกาย ให้แคลเซียม
และมีวิตามินซีค่อนข้างสูง ให้ฟอสฟอรัส เหล็ก และวิตามินเอA บี1 B1
บีี 2 B2 และเบต้า-แคโรทีน แก้เมารถเมาเรือ แก้โรคหัวใจ และแก้ลม
ทำให้ผมดกดำชลอผมหงอกได้
Normal price : 120.00
Special price : 100.00

 

       
   

Copyright (c) 2006 by Rujipass