Name : ว่านชักมดลูก 100 แค็ปซูล
Details : ช่วยให้ผิวพรรณใบหน้าขาวนวล
ช่วยรักษาอาการปวดหน่วง เสียวมดลูก ว่าน
ชักมดลูกมีคุณประโยชน์และให้ความปลอด
ภัยในการใช้สำหรับผู้หญิงมากกว่ากวาวเครือ
เพราะว่านชักมดลูกมีฤทธิ์ทำให้
กล้ามเนื้อช่องคลอดกระชับ
เสริมหน้าอก  ทำให้ผิวพรรณขาวนวล ลบรอย
เหี่ยวย่นได้ รักษามดลูกที่ทรุดตัว หรือเรียกว่า
มดลูกต่ำให้เข้าที่ นอกจากนี้ยัง ช่วยกระชับช่อง
คลอด กระชับหน้าท้องที่หย่อนยาน อันเกิดจาก
การคลอดบุตรทำให้หน้าท้องตึงเรียบเหมือน
สาว ๆ  และยังช่วยให้ผู้หญิงที่อารมณ์ทางเพศ
หายไป กลับมามีเหมือนเดิม
    

Normal price : 120.00
Special price : 100.00

 

       
   

Copyright (c) 2006 by Rujipass