Name : ล้างไต Kidiver Detox และสมุนไพรร่วมรักษา
Detailsไตสูญเสียหน้าที่อย่างค่อยเป็นค่อยไป การทำงานน้อยลง ปัสสาวะเป็นเลือด  ปัสสาวะกลางคืนบ่อยๆ มีอาการปวด กดบุ๋ม คลื่นไส้ อาเจียน  เบื่ออาหารมีขีดความดันโลหิตสูง ลมหายใจจะมีกลิ่นปัสสาวะ ภาวะมีไข่ขาวในปัสสาวะ ปัสสาวะมีฟองมาก อาการปวดศีรษะ สับสนวุ่นวาย หนังตาบวมในตอนเช้า หน้าตาบวม ซีด โลหิตจาง ไขกระดูกทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์ หน้ามืดตาลาย กระตุ้นเตือนไตให้ทำงานและล้างไต สมุนไพรจำหน่ายเป็นชุด ต้องรับประทานตามขั้นตอนๆ ที่หมอแนะนำจึงจะคลายจากโรคนี้ได้
สมุนไพรประกอบด้วย
สำหรับผู้ที่เริ่มเป็น รับประทาน ล้างไต Kidiver Detox B=3 ขวด เป็นเงิน 450 บาท
สำหรับผู้ที่เป็นเรื้อรังมานานแล้ว
1.สวยระบาย  แค็ปซูล A1=3 ขวด
2.ล้างไต Kidiver Detox B=3 ขวด
3.ปิตตะปัถวี F=2 ขวด
รวมราคาเท่ากับ 1200 บาท
   

       

       
   

Copyright (c) 2006 by Rujipass